Neutralizacja budynków metodą naturalną

W sytuacji, kiedy zamierzasz budować dom, można zabezpieczyć przyszły budynek metodami naturalnymi, tzn. za pomocą kamieni (głazów i otoczaków) odpowiednio ustawionych i zakopywanych przed wylaniem fundamentu.