Neutralizacja szkodliwych promieniowań

W znaczący sposób można poprawić warunki zdrowotne w przebadanym uprzednio pomieszczeniu i zneutralizować skutki szkodliwych promieniowań po założeniu właściwego odpromiennika (neutralizatora) geopatycznego produkcji firmy „KARNAK”.