Zarys oferty

  • Badanie mieszkań i pomieszczeń biurowych.
  • Neutralizacja szkodliwych promieniowań.
  • Radiestezyjna ocena terenu.
  • Neutralizacja budynków metodą naturalną.
  • Wyznaczanie miejsca na studnię.
  • Organizacja kursów i szkoleń.
  • Neutralizacja.
  • Gabinet terapeutyczny.
  • Sprzedaż sprzętu radiestezyjnego i emitorów Biały Ozyrys.